Om boken

Arash Gilan och Jonas Hammarberg
Köp boken

Vi lever i en tid då digitalisering är viktigare än någonsin, och transformationen mot ett digitalt samhälle märks tydligt inom de flesta företag och organisationer. Vi kan sammanfatta den digitala transformationen med följande tre sanningar:

  • Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras
  • Allt som digitaliseras kan kopieras
  • Allt som kopieras, sjunker i värde

Fler och fler branscher upplever detta, från tidningshusen till detaljhandeln, banker och konsulter. Digitaliseringen kommer att påverka allt vi vet, men frågan är hur man förhåller sig till det. Det gäller att följa med, utvecklas och återuppfinna sig själv och sin affärsidé för att ha en chans att överleva. Och det kan lätt kännas överväldigande.

I Get digital or die trying får du konkreta verktyg för att kunna ta dig och ditt företag genom den digitala transformationen. Det är en bok som fokuserar på HUR du genomför både en yttre och en inre digitalisering. Den utbildar dig även i digitalt ledarskap och visar på hur du optimerar din digitala marknadsföring för att möta nya kundbehov. Det är en digital handbok som varje företagsledare behöver för att ta sig an och fullfölja sin digital resa. Är du redo för utmaningen?

Let’s Get digital!

 

Sagt om boken:

”Vi lever i en fantastisk, galen och ibland hotfull tid där teknologi och digitalisering i grunden förändrar förutsättningarna för människor, organisationer och företag. För den som vill förstå denna tid rekommenderar jag varmt Arash Gilans och Jonas Hammarbergs bok. Den är ovanlig eftersom den både beskriver digitaliseringen i sig och dess effekter, men också erbjuder handfasta råd till den som vill utnyttja digitalisering-ens möjligheter. Att de dessutom ser värdet i det icke-digitala gör boken ännu bättre.”

– Per Schlingman, författare och rådgivare

 

”Boken get digital ger en handfast bild av vad digitalisering handlar om i praktiken. Den ger framförallt oss som läsare en vägledning i hur vi GÖR och påvisar vikten av vår egen inställning till det som händer. En utmärkt bok att använda på arbetsplatsen för de företag som påverkas, det vill säga ALLA!”

– Lars Friberg, Global Head of Financial Institutions, Swedbank

 

”Get digital or die trying hjälper läsaren att göra jobbet framgångsrikt. Den innehåller handfasta tips på hur ledare på alla nivåer kan arbeta med förändring när både deras omvärld och invärld blir mer digital. Läs den!”

– Maria Rankka, författare och VD för Stockholms Handelskammare

 

”Gilan och Hammarberg har hittat helt rätt med denna bok. Vägen framåt i digitaliseringen är en spännande och utmanande resa där vi många gånger inte förstår att vi inte förstår. Boken är en inspirationskälla och en bra reskamrat längs vägen, som hjälper dig göra den digitala transformationen framgångsrik!”

– Ulf Troedsson, CEO Siemens Sverige, Norden/Baltikum

 

”Varje kapitel erbjuder ett pärlband av insikter och läsaren får tydliga redskap att använda i arbetet. Obligatorisk läsning. Nästa ”Ge bort”-present!”

– Dilsa Demirbag-Sten, författare och grundare av Berättarministeriet

 

Typ av bok

En bok om att leda medarbetare och verksamhet genom digitaliseringen.

 

Bokens viktigaste budskap

Vikten av att skapa en bra kultur för att få förändringen att fortsätta leva efter att den har genomförts. Och att den ökade digitaliseringen samtidigt medför att chefens behov av att skapa kontaktytor för mänsklig interaktion ökar.

 

Bokens nytta

Ger en chefsnära inblick i hur den väldiga och viktiga omställningen från en analog till en digital verksamhet ser ut.

 

Bokens innehåll

Författarna är båda chefer och har närmat sig bokens ämne från varsitt håll – och varsin åldersgrupp, vilket skapar en spännande dynamik. De går igenom den digitala transformationens tre faser.

 

Skriven för

Alla i någon form av ledarposition; styrelsemedlem, företagsledare, chef eller en ansvars-full medarbetare, som står inför en förändring, digital som analog.

 

 

Omslag & illustrationer: Sara Woodrow